Teikiame inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas, apimančias produktų/paslaugų prototipų ir/ar koncepcijų kūrimui reikalingas konsultacijas, kuriamų prototipų testavimą laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis.

Atsiskaityti už teikiamas paslaugas iki 50 proc. paslaugos kainos įmonės gali pasinaudodamos de minimis valstybės pagalba. SIC infrastruktūros naudojimo tvarką galite rasti čia.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Nuotolinės multimodalinės jutiklių valdiklio sistemos paremtos dirbtinio intelekto (DI) modeliu prototipo kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Jutiklių suliejimo metodų ir jų kokybės vertinimo metrikų apžvalga.
 • Valdiklio loginių operacijų rinkinio suformavimas ir schemos optimizavimas DI pagalba priklausomai nuo jutiklių konfigūracijos.
 • Jutiklių tarpusavio sąsajų parametrų suderinimas su valdiklio naudojamais protokolais ir bibliotekomis.
 • DI algoritmo apmokymo duomenų rinkmenų sudarymas pasitelkiant sintetinius bei viešai prieinamus duomenis.

Žurnalų gamybos valdymo dalies publikavimo platformoje PubliMill koncepcijos leidykloms kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Gamybos valdymo sistemos funkcionalumo išsiaiškinimas.
 • Gamybos valdymo sistemos loginės architektūros sukūrimas.
 • Gamybos valdymo loginės architektūros pritaikymas AWS (Amazon Web Services) infrastruktūroje skirtingais leidyklų atvejais.
 • AWS paslaugų ir jų konfigūracijų “paketų” parinkimas skirtingiems galimiems klientams.
 • Sąsajos su PubliMill publikavimo platformos serviravimo dalimi suprojektavimas.
 • Reikalingų priemonių ir instrukcijų sukūrimas naujo kliento sistemos paleidimui.

Indeksavimo įrankio koncepcijos ir prototipų kūrimo bei inovacijų diegimo į gamybos valdymo sistemą konsultacinės paslaugos

 • Automatinių straipsnių indeksų sudarymo priemonių suradimas,
 • Programinių servisų koncepcijos sukūrimas,
 • Programinių servisų, kurie sudarytų pirminį straipsnio indeksą, parengimas,
 • Mažiausiai 2000 puslapių mokslinių straipsnių duomenų bazės parengimas su jau žinomais anotuotais indeksais panaudojant VTEX e-archyvą,
 • Indeksavimo įrankio prototipo sukūrimas pagal sukurtą indeksavimo įrankio koncepciją,
 • Indeksavimo įrankio naujo agento sukūrimas leidyklų atvejui,
 • Valdymo konsolės pritaikymas gamybos valdymo sistemai,
 • Indeksavimo įrankio įdiegimas gamybos valdymo sistemoje leidykloms.

Žurnalų recenzavimo dalių publikavimo platformoje PubliMill koncepcijų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Ištirti, kaip recenzavimo sistemą su recenzavimo metodais „single- blind“, „double-blind“, „triple-blind“, „open review“ padaryti patogesnę leidyklų, turinčių iki 150 darbuotojų poreikiams.
 • Išnagrinėti recenzavimo sistemos dalių funkcionalumus ir sukurti koncepcijas.

Pramonės gamybos našumo vertinimo ir išteklių analizės bei optimizavimo sistemų, prototipų kūrimo ir diegimo konsultacinės paslaugos. Pramonės įmonių esamo automatizavimo lygio vertinimo, audito ir priemonių projektavimo sistemų prototipų kūrimo ir diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Automatizuoto gamybos proceso prioritetizavimui ir reintingavimui pagal gamybos išteklių ir technologinių sąnaudų bei kiekio, gamybos proceso sudėtingumo, laiko sąnaudų kriterijus algoritmo projektavimas ir sukūrimas.
 • Optimalių gamybos scenarijų pramonės įmonėms bei jų realizavimui būtinų technologinius nustatymų, algoritmo sukūrimas.
 • Gamybos procesų pramonėje anomalijų ir klaidų detekcijos algoritmo projektavimas bei sukūrimas.
 • Pramonės produktų gamybos grandžių apskaitos prietaisų/ sistemų apjungimo ir jų duomenų integracijos modelio sukūrimas.
 • Mašininio mokymo didelių duomenų analizės metodų ir jais paremtų modelių, identifikuojančių optimizuotinas energetinių nuostolių konkrečiose produktų gamybos ciklo grandyse vietas, tyrimas ir sukūrimas.
 • Duomenų atsekamumo ir saugos užtikrinimo modelio ir protokolo sukūrimas.
 • Pramonės komunikacinių tinklų ir protokolų, skirtų duomenų apsikeitimui tarp skirtingų automatizavimo komponentų ar įrangos, tyrimas.
 • Profinet tinklo anomalijų ir klaidų priežasčių nustatymo ir/ar identifikavimo modelio sukūrimas.
 • Universalios pramonės įmonių automatizavimo lygmens vertinimo metodikos sukūrimas.
 • Skaitmeninio, „Industry 4.0” skaitmenizavimo lygiui pasiekti priemonių projektavimo ir diegimo modelio sukūrimo tyrimas.

Kibernetinio saugumo sistemų prototipų kūrimo ir diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Pramonės įmonių kompleksinės visapusiško kibernetinio saugumo, grėsmių vertinimo ir modeliavimo metodikos sukūrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Kibernetinio saugumo sistemų prototipų kūrimo ir diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Pramonės įmonių kompleksinės visapusiško kibernetinio saugumo, grėsmių vertinimo ir modeliavimo metodikos sukūrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Išmaniųjų cheminių ir fizinių medžiagų ir aplinkos savybių jutiklių prototipų projektavimas, kūrimas ir inovacijų diegimo gamybos grandinėse konsultacinės paslaugos

 • Objektų geolokalizavimo uždarose sudėtingose erdvėse sistemos prototipas
 • Mėsos produktų šviežumo analizės jutiklio produktų saugojimo ir transportavimo talpose prototipas
 • Vaisių ir daržovių šviežumo analizės jutiklio produktų saugojimo ir transportavimo talpose prototipas

Procesų automatizacijos sistemų inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos naudojant laisvai programuojamus valdiklius kartu su paramterizuojamais gamykliniais valdikliais. Procesų optimizavimo inovacijų konsultacinės paslaugos naudojant analitines sistemas ir „Online“ perskaičiavimus

 • Žemės ūkio procesų duomenų tyrimas.
 • Duomenų analizė ir tyrimas naudojantis didžiųjų duomenų analitikos metodais procesų optimizavimo modelių sukūrimui.
 • Didžiųjų duomenų ir mašinio mokymo analizės metodų tyrimas skirtas, sukurti analitinį modelį, žemės ūkio procesų vykdymo paramos scenarijų formavimui/ generavimui.

Išmaniųjų sensorių pritaikymo, prototipų projektavimo, integracijos į valdymo ir atvaizdavimo ir darbo platformas (angl. dashboard) inovacijų konsultacinės paslaugos. Temperatūros, santykinės oro drėgmės, slėgio, apšvietos ir kt. sensorių prototipų kūrimo konsultacinės paslaugos ir pritaikymas procesų optimizacijai bei stebėsenai inovacijų konsultacinės paslaugos. Nano sensorių prototipų projektavimo konsultacinės paslaugos.

 • Skirtingų sensorių sąsajų apjungimo ir integruoto sensorių/ jutiklių masyvo sukūrimo tyrimas.
 • Sensorių patalpinimo vietos saugojimo ir/ar transportavimo talpose įtakos lokacijos nustatymo tikslumui ir atsako greičiui tyrimas.
 • Sensorių energijos sąnaudų išorinių veiksnių stebėjimui tyrimas.
 • Išorinių veiksnių (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio, apšvietimo ir kt.) ir jų pokyčių įtakos, maisto produktų savybėms tyrimas.
 • Išorinių veiksnių (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio, apšvietimo ir kt.) ir jų pokyčių įtakos jutiklių masyvo efektyvumui ar sistemos kokybės lygiui tyrimas.
 • Sensoriais surinktų duomenų analizė ir jų tyrimas.
 • Statistinių modelių, tinkančių sensoriais surinktų duomenų analizei bei matuojamų objektų kokybės nustatymui parinkimas ir jiems reikalingų parametrų tyrimas.

Išmaniųjų sensorių prototipų, pritaikytų procesų kontrolei ir produkto kokybės darbinėje aplinkoje stebėjimams, kūrimo ir diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Oro srauto cirkuliacijos dinamikos vertikalaus degimo krosnyse modeliavimo metodų tyrimas.
 • Oro srautų judėjimo, maišymosi ir cirkuliavimo dėsningumų, priklausomai nuo degimo krosnių parametrų vertinimo ir modeliavimo metodika.
 • Temperatūros matavimų jutiklių ir technologijų optimizavimo ir taikymo vertikalios pakūros degimo krosnyse tyrimas.
 • Vibracijų pobūdžio ir šaltinių, pramoniniuose gamybos ir/ar rūšiavimo įrenginiuose tyrimas.
 • Matematinė – statistinė vibracijų pobūdžio ir produktų kokybės priklausomybės analizė.
 • Pramoninių vibracijų registravimo jutiklių ir optimalaus jų išdėstymo tinklinio modelio tyrimas.
 • Didelių duomenų analizės metodų realaus laiko vibracijų jutiklių tinklo duomenų analizei tyrimas.
 • Pramoninių įrenginių ar jų technologinių grandžių, dalių vibracijų ir jų pokyčių dėl skirtingo įrangos nusidėvėjimo laipsnio, tyrimas.
 • Pramoninių įrenginių ar jų technologinių grandžių, dalių vibracijų pokyčių, dėl įvairaus pobūdžio gedimų, tyrimas.
 • Didelių duomenų analizės metodų, apjungiančių ir realiu laiku analizuojančių vibracijų jutiklių tinklo duomenis bei pagal jutiklių tinklo duomenis, identifikuojančių potencialių gedimų židinį, jo lokalizaciją bei priežastį, tyrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Žemės ūkio procesų, produkcijos ir žaliavų valdymo sistemų prototipo kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • Skaitmeninio dvynio koncepcijos taikymo ir realizavimo žemės ūkio produkcijos transportavimo ir tiekimo grandinėse metodikos kūrimas.
 • Duomenų atnaujinimo ir koregavimo užtikrinant jų saugumą skaitmeninio dvynio modelio duomenyse metodų tyrimas.
 • Skaitmeninio dvynio modelio žemės ūkio produkcijos transportavimo ir tiekimo grandinėse maketo projektavimas.
 • Grūdinių kultūrų produkcijos gamybos, saugojimo, transportavimo ir tiekimo grandinės informacijos valdymo prototipo komponentų charakteristikų ir sąsajų tarp komponentų tyrimas, prototipo realizavimas taikant skaitmeninio dvynio koncepciją.

Gamybos procesų giliosios analitinės sistemos, vertinimo pagal kiekvieno žingsnio KPI pasiekiamumą inovacijų konsultacinės paslaugos, proceso žingsnių ir siekinių atvaizdavimo inovacijų konsultacinės paslaugos, prognozavimo sistemų inovacijų konsultacinės paslaugos. Vizualizacijų kūrimo inovacijų konsultacinės paslaugos. Funkcinės sprendimo paramos sistemos pagrįstos didžiųjų duomenų analitika ir AI prototipo kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Universalios sistemos ir modelių analizuojančių žemės ūkio pramonės gamybos procesus architektūros ir jos analitinių metodų sudarymo tyrimas.
 • Giliosios analitikos sistemos ir modelių panaudojamumo ir pritaikymo gamybos žemės ūkio pramonės procesų optimizavimui ir KPI (svarbiausių našumo rodiklių) pasiekiamumo prognozių sudarymui tyrimui, tyrimas.
 • Žemės ūkio pramonės procesų KPI (svarbiausių našumo rodiklių) vertinimo indikatorių ir giliosios analizės algoritmų, šiai užduočiai įgyvendinti, tyrimas.
 • Procesų giliosios analizės algoritmų gebėjimo nuspėti rezultatus ir pagal tai siūlyti procesų eigos optimizacijas tyrimas.
 • Universalių giliosios procesų analizės ir gautų rezultatų vizualizavimo algoritmų tyrimas.
 • Universalių giliosios procesų analizės ir gautų rezultatų vizualizavimo algoritmų optimizacija ir pritaikymas specifiniams pramonės šakoms.
 • Gamybos procesų analizės vizualizavimo algoritmų rezultatų interpretavimo ir pateikimo vartotojui sistemų tyrimas.

Pramoninių žaliavų paruošimo ir kokybinių bei kiekybinių parametrų nustatymo sistemų prototipų kūrimo bei diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Biokuro jėgainių deginamo mišinio optimalaus kaloringumo suformavimo/ paruošimo metodikos sukūrimas.
 • Technologinio biokuro paruošimo ir tolygaus skirtingo pobūdžio organinių medžiagų paskirstymo mišinyje metodikos sukūrimas.
 • Skirtingų medienos rūšių spektrinių savybių tyrimas, spektrinių bibliotekų sukūrimas.
 • Skirtingų medienos rūšių, jų bei mišrios sudėties produktų spektrinių savybių, priklausomai nuo drėgmės kiekio, tyrimas, spektrinių bibliotekų sukūrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Žemės ūkio duomenų analizė ir apdorojimas realiuoju laiku atliekant darbą su duomenimis gamybinėje aplinkoje.

 • Hiperspektrinių didelių duomenų analizės realiu laiku, taikant mašininio mokymo ir matematinius metodus bei loginių programuojamų matricų technologijas, tyrimas.
 • Prototipo kūrimas ir testavimas.

Profesionalių IT tinklų (variniai, optiniai, bevieliai), tarpinių komutavimo taškų rengimo, serverinių ir komutacinių sistemų inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. Ryšio perdavimo sistemų inovacijų konsultacinės paslaugos. Saugių virtualių tinklų inovacijų konsultacinės paslaugos. Nuotolinių sistemų sujungimo į virtualų tinklą inovacijų konsultacinės paslaugos. Kanalų šifravimo/dešifravimo sistemų inovacijų konsultacinės paslaugos. Aparatūrinės įrangos (serverinės sistemos, ryšio srautų valdymo sistemos, komutavimo ir bevielio tinklo sistemos) inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Bevielio ryšio perdavimo infrastruktūros ar teikiamų ryšių paslaugų, kurios užtikrintų reikalavimus atitinkantį ryšio prieinamumą bet kurioje geografinėje vietovėje, tyrimas.
 • Ryšio infrastruktūros trūkumų ir klaidų aptikimo bei analizės prototipo projektavimas ir kūrimas. Lokalios ryšio infrastruktūros optimizacijos žemės ūkio pramonės procesų vykdymui tyrimas ir diegimas.
 • Išmaniosios žemės ūkio technikos ir išmaniųjų sistemų duomenų keitimosi ir komunikavimo, siekiant optimizuoti vykdomus procesus, tyrimas.
 • Saugių virtualių tinklų technologijų, užtikrinančių pramonės procesų sklandų veikimą ir reikalavimų patenkinimą tyrimas.
 • Saugių virtualių tinklų technologijų pritaikymo, visapusiškų pramonės procesų saugumo užtikrinimui, ir jų optimizavimo tyrimas.
 • Pramonės procesuose naudojamų duomenų saugaus šifravimo, dešifravimo ir perdavimo tarp skirtingų sistemų algoritmų ir protokolų tyrimas.
 • Šifravimo ir dešifravimo algoritmų, kurie atitiktų pramonės procesų vykdymo reikalavimus, naudojant net ir mažus kiekius skaičiavimo resursų (dažniausiai IoT įrenginiai) turinčias sistemas tyrimas

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi ir didelių duomenų analizės, klasifikavimo, prognozavimo algoritmų ir modelių prototipų kūrimas ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų) medžių lajos ir lapų fiziologinių procesų ir fiziologinių pakitimų tyrimas ligos patogenams (obelų ir kriaušių rauplės, obelų miltligė, obelų filostiktozė, kriaušių ir slyvų rūdys, kriaušių šviesmargė) esant asimptominėje fazėje.
 • Obelų, kriaušių ir slyvų vaizmedžių spektrometriniai matomosios, NIR ir SWIR šviesos diapazono atspindėtos šviesos kiekio tyrimai ligų infekcijai (obelų ir kriaušių rauplės, obelų miltligė, obelų filostiktozė, kriaušių ir slyvų rūdys, kriaušių šviesmargė) esant skirtingose raidos stadijose (tame tarpe ir asimptominėje).
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių tyrimas identifikuojant vaismedžių ligas (obelų ir kriaušių rauplės, obelų miltligė, obelų filostiktozė, kriaušių ir slyvų rūdys, kriaušių šviesmargė) asimptominėje fazėje.
 • Matematinių metodų, leidžiančių išskirti/ identifikuoti konkrečios ligos patogeną asimptominėje jo raidos stadijoje taikant hiperspektrinę vaizdinę spektrometriją, tyrimas.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių kalibravimo tyrimas identifikuojant nežinomos kilmės ar kitokio pobūdžio vaismedžių pažeidimus sukeliamus kenkėjų, mitybos režimo sutrikimų, drėgmės stygiaus ir kt. biotinių ir abiotinių faktorių.
 • Daržovių (burokų, cukinijų ir moliūgų) augalų fiziologinių procesų ir fiziologinių pakitimų tyrimas ligos patogenams (burokėlių lapų rudmargė, rauplės, miltligė bei septoriozė cukinijose ir moliūguose) esant asimptominėje fazėje.
 • Daržovių (burokų, cukinijų ir moliūgų) spektrometriniai matomosios, NIR ir SWIR šviesos diapazono atspindėtos šviesos kiekio tyrimai ligų infekcijai (burokėlių lapų rudmargė, rauplės, miltligė bei septoriozė cukinijose ir moliūguose) esant skirtingose raidos stadijose.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių tyrimas identifikuojant daržovių ligas (burokėlių lapų rudmargė, rauplės, miltligė bei septoriozė cukinijose ir moliūguose) asimptominėje fazėje.
 • Matematinių metodų, leidžiančių išskirti/ identifikuoti konkrečios daržovių ligos patogeną asimptominėje jo raidos stadijoje taikant hiperspektrinę vaizdinę spektrometriją, tyrimas.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių kalibravimo tyrimas identifikuojant nežinomos kilmės ar kitokio pobūdžio daržovių pažeidimus sukeliamus kenkėjų, mitybos režimo sutrikimų, drėgmės stygiaus ir kt. biotinių ir abiotinių faktorių.
 • Bulvių augalų fiziologinių procesų ir fiziologinių pakitimų tyrimas ligos patogenams (bulvių maras, sausligė, alternariozė) esant asimptominėje fazėje.
 • Bulvių augalų spektrometriniai matomosios, NIR ir SWIR šviesos diapazono atspindėtos šviesos kiekio tyrimai ligų infekcijai (bulvių maras, sausligė, alternariozė) esant skirtingos raidos stadijose.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių tyrimas identifikuojant bulvių ligas (bulvių maras, sausligė, alternariozė) asimptominėje fazėje.
 • Matematinių metodų, leidžiančių išskirti/ identifikuoti konkrečios daržovių ligos patogeną asimptominėje jo raidos stadijoje taikant hiperspektrinę vaizdinę spektrometriją, tyrimas.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių kalibravimo tyrimas identifikuojant nežinomos kilmės ar kitokio pobūdžio bulvių augalų pažeidimus sukeliamus kenkėjų, mitybos režimo sutrikimų, drėgmės stygiaus ir kt. biotinių ir abiotinių faktorių.
 • Vaiskrūmių augalų (serbentų), jų lapų ir lajos fiziologinių procesų ir fiziologinių pakitimų tyrimas ligos patogenams (serbentų šviesmargė, miltligė, veimutinės ir viksvinės rudys, raudonųjų serbentų mozaika) esant asimptominėje fazėje.
 • Vaiskrūmių augalų (serbentų) spektrometriniai matomosios, NIR ir SWIR šviesos diapazono atspindėtos šviesos kiekio tyrimai ligų infekcijai (serbentų šviesmargė, miltligė, veimutinės ir viksvinės rudys, raudonųjų serbentų mozaika) esant skirtingos raidos stadijose.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių tyrimas identifikuojant vaskrūkių (serbentų) ligas (serbentų šviesmargė, miltligė, veimutinės ir viksvinės rudys, raudonųjų serbentų mozaika) asimptominėje fazėje.
 • Matematinių metodų, leidžiančių išskirti/ identifikuoti konkrečios vaiskrūmių (serbentų) ligos patogeną asimptominėje jo raidos stadijoje taikant hiperspektrinę vaizdinę spektrometriją, tyrimas.
 • Matematinių mašininio mokymo spektrinių vaizdinių duomenų analizės metodų ir modelių kalibravimo tyrimas identifikuojant nežinomos kilmės ar kitokio pobūdžio vaiskrūmių (serbentų) augalų pažeidimus sukeliamus kenkėjų, mitybos režimo sutrikimų, drėgmės stygiaus ir kt. biotinių ir abiotinių faktorių.
 • Dirbtinių neuroninių tinklų duomenų analizės modelio architektūros ir parametrų tyrimas, siekiant identifikuoti ankstyvos augalų drėgmės streso požymius iš spektrinių (NIR ir SWIR) vaizdų ir juos diferencijuoti bei atskirti nuo kitų (išorinių ir vidinių) stresą sukeliančių faktorių.
 • Tipingų žemės ūkio kultūrų rūšių tipingų spektrinių savybių skirtingose jų vegetacijos fazėse tyrimas.
 • Žemės ūkio kultūrų spektrinių savybių deformacijų dėl vidinių ir išorinių faktorių (sausra, liūtys, šalnos, ligos, kenkėjai, mitybos režimo ir mitybos sutrikimai, mitybos elementų stygius ir kt.) poveikio tyrimas.
 • Mašininio mokymo duomenų analizės modelių architektūros ir parametrų, leidžiančių identifikuoti daržovių (agurkai, paprikos, pomidorai, , burokai, salotos) mikro- ir makro- mitybos elementų sukeliamo streso požymius ankstyvojoje fazėje iš hiperspektrinių vaizdų ir juos diferencijuoti bei atskirti nuo kitų (išorinių ir vidinių) stresą sukeliančių faktorių, tyrimas.
 • Daržovių (agurkai, paprikos, pomidorai, burokai, salotos) spektrinių žymenų/ savybių pokyčių dėl skirtingų praktiškai taikytinų augalų mitybos režimų, jų variacijų, tyrimas.
 • Mašininio mokymo metodų ir duomenų analizės modelių architektūros ir parametrų, leidžiančių identifikuoti bulvių mikro-ir makro- mitybos elementų sukeliamo streso požymius ankstyvojoje fazėje iš hiperspektrinių vaizdų ir juos diferencijuoti bei atskirti nuo kitų (išorinių ir vidinių) stresą sukeliančių faktorių, tyrimas.
 • Bulvių spektrinių žymenų/ savybių pokyčių dėl skirtingų praktiškai taikytinų augalų mitybos režimų, jų variacijų, tyrimas.
 • Duomenų analizės metodų ir modelio dirvožemio dangos organinės anglies kiekio nustatymui tyrimas.
 • Humusingojo dirvožemio dangos sluoksnio spektrinių ypatumų (priklausomai nuo podirvio savybių, litologinės sąrangos ir drėgmės kiekio) analizės metodika ir tyrimas.
 • Vaizdų segmentavimo ir objektų atpažinimo naudojant mašininio mokymosi metodus, augalų morfologinių anatominių dalių (stiebų, lapų, žiedų, pumpurų, ūglių) atpažinimui ir anatominių anomalijų nustatymui, tyrimas.
 • Augalų morfologinių anatominių dalių vaizdų apmokymo ir testavimo duomenų aibės sudarymas.
 • Duomenų klasifikatoriaus algoritmų apmokymo ir testavimo aibių sudarymas.
 • Domenų kokybės tyrimas.
 • Vaizdų klasifikavimo ir objektų atpažinimo metodų, leidžiančių identifikuoti ir atpažinti objektus (pomidorų, agurkų, paprikų vaisius) sudėtingomis duomenų surinkimo ir aplinkos (esant šešėliams, skirtingoms apšvietimo sąlygomis, ribotos erdvės, tankios augalų lajos/ lapijos, nepilno kontūro ir skirtingo ryškumo objektams vaizduose) sąlygomis, tyrimas.
 • Duomenų klasifikatoriaus algoritmų apmokymo ir testavimo aibių sudarymas.
 • Domenų kokybės tyrimas.
 • Skirtingos kilmės ir rūšies austrių spektrinių savybių, priklausomai nuo juose esančių baltymų, glikogeno, riebalų ir kitų molekulinių junginių kiekio, analizės metodika ir austrių mėsos kiekybinių parametrų tyrimas.
 • Biocheminių ir spektrometrinių austrių mėsos savybių pokyčių analizės metodika, priklausomai nuo jų auginimo sąlygų ir vandens kokybės.
 • Dirbtiniais neuroniniais tinklais paremto duomenų analizės ir klasifikavimo algoritmo ir klasifikatoriaus modelio kūrimo tyrimas.
 • Išorinių (spinduliuotės intensyvumas dienos bėgyje, debesuotumas, migla, krituliai, atmosferos skaidrumas dėl skirtingos aerozolių kiekio koncentracijos, dirvožemio foninis efektas, paviršiaus objektų šešėlinės zonos, objektų vibracijos, skenavimo atstumas ir kt.) ir vidinių (jutiklių temperatūriniai svyravimai ir mikrovibracijos) faktorių įtakos hiperspektrinių duomenų savybėms tyrimas.
 • Matematinių metodų ir modelių savybių, skirtų įvairios kilmės hiperspektrinių daugiadimensinių duomenų triukšmų identifikavimui ir jų eliminavimui tyrimas.
 • Hiperspektrinių duomenų automatizuoto triukšmų atpažinimo ir eliminavimo algoritmo architektūros ir savybių tyrimas.

Didelių duomenų analizės algoritmų sprendimų prototipų kūrimas ir inovacijų konsultacinės paslaugos. Dirbtinio intelekto ir mašininio mokymo algoritmų maisto saugos srityje prototipų kūrimas ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Didelių duomenų analizės algoritmų sprendimai.
 • Dirbtinio intelekto ir mašininio mokymo algoritmų maisto saugos srityje kūrimas ir diegimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Stebėjimo ir valdymo sistemų, skirtų gamybos darbuotojų užimtumui stebėti bei jų darbui optimizuoti, prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. Stebėjimo ir valdymo sistemų, skirtų straipsnių srautams, prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. SkyLaTeX sąsajos straipsnių apdorojimui prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. Žurnalų gamybos valdymo sistemos publikavimo platformoje PubliMill prototipo kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Gamybos valdymo sistemos prototipų sukūrimas pagal jau sukurtas gamybos valdymo sistemų koncepcijas.
 • Gamybos valdymo sistemos prototipo testavimas ir įdiegimas skirtingais leidyklų atvejais.
 • SkyLaTeX sistemos naujo agento sukūrimas skirtingais leidyklų atvejais.
 • Valdymo konsolės pritaikymas gamybos valdymo sistemai.
 • SkyLaTeX testavimas ir įdiegimas gamybos valdymo sistemoje skirtingais leidyklų atvejais.

Stebėjimo ir valdymo sistemų, skirtų redaktorių ir recenzentų užimtumui stebėti bei jų darbui optimizuoti, prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. Žurnalų recenzavimo sistemos publikavimo platformoje PubliMill prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • „Single-blind“, „double-blind“, „triple-blind“, „open review“ recenzavimo sistemos dalių funkcionalumų išsiaiškinimas.
 • „Single-blind“, „double-blind“, „triple-blind“, „open review“ recenzavimo sistemos loginės architektūros sukūrimas.
 • „Single-blind“, „double-blind“, „triple-blind“, „open review“ recenzavimo sistemos dalių loginės architektūros pritaikymas AWS (Amazon Web Services) infrastruktūroje.
 • Sąsajos su gamybos valdymo sistema projektavimas.
 • Sąsajos su PubliMill publikavimo platforma projektavimas.
 • Reikalingų priemonių ir instrukcijų sukūrimas naujų klientų sistemos paleidimui.
 • Recenzavimo sistemos prototipai bus kuriami ir diegiami leidyklų, kuriose dirba iki 150 žmonių, atveju.

Žemės ūkio dalyvių informacijos bei veiklos duomenų saugojimo ir apsikeitimo jais internete sistemos prototipo kūrimo ir įdiegimo konsultacinės paslaugos

 • Ekosistemos dalyvių įsipareigojimų ir atsakomybių vykdymo užtikrinimo ir patikros bei stebėsenos skaitmeninių modelių sukūrimo tyrimas.
 • Keliamų ir saugomų duomenų apsaugos ekosistemoje užtikrinimo metodų tyrimas.
 • Protokolo ir algoritmo, užtikrinančio skaidrų duomenų naudojimą pagal suteiktos prieigos teises, projektavimas ir realizavimas.
 • Ekosistemos architektūros, komponentų, dalyvių prieigos ir funkcionalumo tyrimas, projektavimas bei realizavimas.

Blokų grandinės technologijų prototipų kūrimas ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos. Debesų kompiuterijos sprendimų prototipų projektavimas ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • Debesų kompiuterijos sprendimų projektavimas ir diegimas.
 • Blokų grandinės technologijų kūrimas ir diegimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Skaitmeninės inžinerijos sprendimų ir lazerinės sistemos pagrindu veikiančios LIDAR sistemos prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Sistemos maketo projektavimas.
 • Tinkamų lazerinių šaltinių ir detektavimo sistemos ir modelio parinkimas.
 • Maketo elektrinių, optinių ir kitų parametrų projektavimas.
 • Programinės ir elektroninės įrangos valdymui kūrimas.
 • Maketo sukūrimas ir testavimas.
 • Optinių, elektrinių ir konstrukcinių parametrų optimizavimas.
 • Programinės įrangos ir duomenų perdavimo metodų tobulinimas.
 • Prototipo surinkimas ir testavimas.

Skaitmeninio modeliavimo inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Hiperspektrinių duomenų išvestinių požymių formavimo/skaičiavimo medžiagų fizikinių ir cheminių (molekulinių) savybių nustatymui, modelio prototipas
 • Hiperspektrinio skenavimo duomenų standartizavimo ir konvertavimo skaitmeninio įrankio prototipas
 • Organinių ir neorganinių molekulinių junginių tipingų spektrinių požymių ir spektrinių ruožų identifikavimo hiperspektriniuose vaizduose, modelio prototipas

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Palydovų misijos valdymo sistemos (angl. Mission Control Software) prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

Tyrimai pasitelkiant įmonės ir partnerių antžemines stotis įvairiose pasaulio vietose, siekiant padidinti:

 • komunikacijos efektyvumą (duomenų perdavimo greitį, duomenų surinkimo dažnį);
 • komunikacijos laiką (išlaikyti kuo didesnį komunikacijos su palydovu langą);
 • Efektyvaus algoritmo radimas pasitelkiant specialistų konsultacijas. Prototipų kūrimas, testavimas ir bandymai.

Sumaniosios monitoringo ir regos sistemos, skirtos chirurginėms laboratorijoms ir laboratorinei analitinei įrangai gaminti, prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Sistemos maketo projektavimas.
 • Tinkamų šaltinių parinkimas.
 • Maketo elektrinių, optinių ir šiluminių parametrų projektavimas.
 • Daugiakanalio precizinio maitinimo šaltinio su temperatūros kontrole projektavimas ir kūrimas.
 • Programinės įrangos šviestuvo valdymui kūrimas.
 • Maketo sukūrimas ir testavimas.
 • Optinių, elektrinių ir konstrukcinių parametrų optimizavimas.
 • Programinės įrangos ir duomenų perdavimo metodų tobulinimas.
 • Prototipo surinkimas ir testavimas.

Automatinių gamybos sistemų valdymo, darbo sekos programavimo ir optimizavimo naudojant ryšių nuotolines priemones, prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos. Gamybos parametrų stebėsenos ir analizavimo paslaugos, konsultacijos ir optimizavimo naudojant ryšių priemonės, skaitmeninius kanalus ir komandas, prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sluoksnių tyrimai spektroskopija, absorbcija, atominiu mikroskopu, suformuotų struktūrų LIDT matavimai.
 • Duomenų apdirbimas, optimizacija ir integracija.
 • Interferometriniai matavimai.
 • Spektriniai matavimai.
 • Struktūros matavimai.
 • Fronto iškraipymų ir nukrypimų matavimai.
 • Struktūrų šiurkštumo matavimai.
 • Gautų rezultatų matavimai.
 • Sklaidos matavimai.
 • Klimatiniai tyrimai.
 • Medžiagotyros tyrimai.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Programinės įrangos 3D modelių analizei ir apdorojimui (3D modelių taisymas, atramų (angl. supports) generavimas, pjaustymas, sluoksnių užpildymas, suskirstymas optimaliomis darbinėmis zonomis) prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Sukurti metodus efektyviam 3D modelio įkėlimui į DMC programinę įrangą (20 milijonų trikampių per <1 min.). Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti efektyvų metodą išmatuoti vertikalų atstumą tarp dviejų trikampių ar jų dalių. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus leidžiantį sutvarkyti 3D modelį iki tinkamo 3D spausdinimui: patikrinti ar 3D modelis yra sandarus, jei nėra sandarus, jį uždaryti. Patikrinti ar nėra persidengiančių trikampių, jei yra juos apjungti. Patikrinti ar modelis neturi keletos objektų esančių vienas kitame, jei yra panaikinti vidinius objektus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą leidžiantį transformuoti 3D modelį, jo paviršius su normalėmis daugiau nei nustatytas kampas į XY plokštumą pakeliant arba nuleidžiant per nustatytą atstumą, bet išlaikant 3D modelio vientisumą. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą apsauginio šarvo generavimui, kad detalė būtų apsaugota spausdinimo metu nuo mechaninio poveikio. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas. Sugeneruotų detalių testavimas jas spausdinant ir vertinant mechaninį poveikį, bei algoritmų optimizavimas siekiant apsaugoti detalę kuo mažesnėmis medžiagos ir spausdinimo laiko sąnaudomis.
 • Sukurti algoritmus atramų generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų atramų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus formos palaikymo bloko generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų blokų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus valymo apsaugos generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų apsaugų testavimas spausdinant ir valant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus atramų polių generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų polių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus kišenių generavimui įvairiose atramose 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų detalių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.

Programinės įranga realaus laiko duomenų analizei lazerinio apdirbimo metu prototipo kūrimo ir lazerinio apdirbimo proceso modeliavimo (adaptuojant ir keičiant realiu laiku) paslaugos bei inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti duomenų surinkimo ir greito apdorojimo modulį.
 • Sukurti duomenų apdorojimo modelį leidžiantį nuspręsti ar procesas vyksta su tinkamais parametrais.
 • Sukurti prototipą ir ištestuoti atliekant lazerinį apdirbimą, lyginant su matavimo duomenimis.

Programinės įrangos CAD duomenų apdorojimui ir pavertimui sinchronizuotu 5, 7 ar 8 ašių judesiu su sinchronizuotu lazerio spinduliu prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti algoritmus paverčiančius 2D ar 3D trajektoriją 5 ašių judesiu priklausomai nuo sistemos konfigūracijos. Atlikti pjovimo judesio testavimą ant lazerinės 5 ašių sistemos. Trajektorijos generavimo adaptavimas pagal testavimo rezultatus. Modulio pritaikymas konkretiems klientų taikymams.
 • Sukurti algoritmus kurie automatiškai užvilktų 2D CAD modelį ant 3D CAD modelio.
 • Sukurti algoritmus dalinančius 3D tekstūrą į atskiras dalis, kurios gali būti individualiai graviruojamos be papildomo judesio. Sukurtų algoritmų testavimas atliekant lazerinį metalinių liejimo formų tekstūravimą 8 ašių lazerinio apdirbimo sistema.

Robotikos technologijos ir daugiafunkcinio manipuliatoriaus, programuojamo trijose ašyse, skirto fotoninių prietaisų gamybai, prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Reikalavimų maketo konstrukcijai, taikymams ir funkcionalumui parinkimas.
 • Komplektuojančių mazgų ir griperio analizė ir parinkimas.
 • Programinės ir elektroninės įrangos valdymui kūrimas.
 • Maketo sukūrimas ir testavimas.
 • Konstrukcinių parametrų optimizavimas.
 • Prototipo surinkimas ir testavimas.

Robotizuotų technologijų žemės ūkio pramonei kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • Robotizuotos sistemos techninių komponentų, pritaikytų operatyviam didelės apimties ir kiekio (masės bei tūrio) žaliavos rūšiavimui projektavimas ir realizavimas.
 • Robotizuotos sistemos virtualaus testavimo ir veikimo scenarijų projektavimo skirtingose aplinkose ir sąlygose tyrimas.
 • Robotizuotos sistemos valdymo algoritmų tyrimas.
 • Analitinių ekspress metodų pluoštinių kanapių drėgmės ir CBD (kanabidiolis) kiekio analizei tyrimas.
 • Matematinių duomenų analizės modelių, atsakingų už robotizuotos sistemos algoritmų komandines funkcijas pagal gaunamų duomenų analizės rezultatus tyrimas ir sukūrimas

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Programinės įrangos 3D modelių analizei ir apdorojimui (3D modelių taisymas, atramų (angl. supports) generavimas, pjaustymas, sluoksnių užpildymas, suskirstymas optimaliomis darbinėmis zonomis) prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Sukurti metodus efektyviam 3D modelio įkėlimui į DMC programinę įrangą (20 milijonų trikampių per <1 min.). Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti efektyvų metodą išmatuoti vertikalų atstumą tarp dviejų trikampių ar jų dalių. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus leidžiantį sutvarkyti 3D modelį iki tinkamo 3D spausdinimui: patikrinti ar 3D modelis yra sandarus, jei nėra sandarus, jį uždaryti. Patikrinti ar nėra persidengiančių trikampių, jei yra juos apjungti. Patikrinti ar modelis neturi keletos objektų esančių vienas kitame, jei yra panaikinti vidinius objektus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą leidžiantį transformuoti 3D modelį, jo paviršius su normalėmis daugiau nei nustatytas kampas į XY plokštumą pakeliant arba nuleidžiant per nustatytą atstumą, bet išlaikant 3D modelio vientisumą. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą apsauginio šarvo generavimui, kad detalė būtų apsaugota spausdinimo metu nuo mechaninio poveikio. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas. Sugeneruotų detalių testavimas jas spausdinant ir vertinant mechaninį poveikį, bei algoritmų optimizavimas siekiant apsaugoti detalę kuo mažesnėmis medžiagos ir spausdinimo laiko sąnaudomis.
 • Sukurti algoritmus atramų generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų atramų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus formos palaikymo bloko generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų blokų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus valymo apsaugos generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų apsaugų testavimas spausdinant ir valant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus atramų polių generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų polių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus kišenių generavimui įvairiose atramose 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų detalių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.

Programinės įranga realaus laiko duomenų analizei lazerinio apdirbimo metu prototipo kūrimo ir lazerinio apdirbimo proceso modeliavimo (adaptuojant ir keičiant realiu laiku) paslaugos bei inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti duomenų surinkimo ir greito apdorojimo modulį.
 • Sukurti duomenų apdorojimo modelį leidžiantį nuspręsti ar procesas vyksta su tinkamais parametrais.
 • Sukurti prototipą ir ištestuoti atliekant lazerinį apdirbimą, lyginant su matavimo duomenimis.

Programinės įrangos CAD duomenų apdorojimui ir pavertimui sinchronizuotu 5, 7 ar 8 ašių judesiu su sinchronizuotu lazerio spinduliu prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti algoritmus paverčiančius 2D ar 3D trajektoriją 5 ašių judesiu priklausomai nuo sistemos konfigūracijos. Atlikti pjovimo judesio testavimą ant lazerinės 5 ašių sistemos. Trajektorijos generavimo adaptavimas pagal testavimo rezultatus. Modulio pritaikymas konkretiems klientų taikymams.
 • Sukurti algoritmus kurie automatiškai užvilktų 2D CAD modelį ant 3D CAD modelio.
 • Sukurti algoritmus dalinančius 3D tekstūrą į atskiras dalis, kurios gali būti individualiai graviruojamos be papildomo judesio. Sukurtų algoritmų testavimas atliekant lazerinį metalinių liejimo formų tekstūravimą 8 ašių lazerinio apdirbimo sistema.

Automatizuotų žemės ūkio sistemų prototipų projektavimo, kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • Automatizuoti multifunkciniai augalų defektų skenavimo šiltnamiuose sistemos prototipai
 • Automatizuotos optinių NIR, SWIR, MIR kamerų ir jutiklių kalibravimo ir valdymo sistemos prototipai
 • Išmaniosios pluoštinių kanapių džiovinimo sistemos, paremtos relaus laiko gamybinės aplinkos (džiovinimo kamerų) ir produkcijos parametrų stebėjimu (drėgmės kiekio žaliavoje), prototipas

Integruotų sistemų pramonei inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos, integruojant protokoliniu ir/arba sisteminiu lygiu. Sistemų ir valdiklių susiejimo SQL ir NoSQL tipo duomenų bazių sistemomis inovacijų konsultacinės paslaugos. Išmaniosios resursų valdymo sistemos (apšvietimo, šildymo, šaldymo, vėdinimo sistemų automatizavimas, saulės energetikos ir elektros resursų valdymas, esamų naudojamų įrenginių galios analitika) inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Skirtingų duomenų gavimo ir apdorojimo protokolų, sistemų ir posistemių tyrimas, naudojamų sąsajų nustatymas.
 • Skirtingų duomenų gavimo ir apdorojimo protokolų tarpusavio komunikacijos metodų sudarymas, jų greitaveikos tyrimas.
 • Realaus laiko duomenų perdavimo komunikacijos tarp skirtingų duomenų protokolų sąsajos tyrimas.
 • Valdikliuose esamų duomenų formatų tyrimas.
 • Valdikliuose naudojamų SQL duomenų bazių konversijos į NoSQL tipo duomenų bazes metodų tyrimas.
 • Optimalaus metodo duomenų bazių konversijai sukūrimo tyrimas.
 • Konversijos metodų įtakos duomenų paieškos greitaveikai tyrimas.
 • Patalpose vykdomos veiklos pobūdžio, intensyvumo ir išmaniųjų jutiklių ir išteklių apskaitos prietaisų didelių duomenų matematines -statistinės priklausomybės tyrimas.
 • Statistinių-matematinių modelių, identifikuojančių ir parenkančių patalpas pagal personalo individualius ar žmonių grupių poreikius.
 • Patalpų resursų optimizavimo pagal personalo poreikius identifikavimas naudojant matematinius – statistinius modelius ir didelius aplinkos jutiklių bei resursų apskaitos prietaisų duomenis.

Automatizuotų technologijų sistemų modelių pramonei kūrimo bei prototipų kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Rapsų išspaudų NIR sugerties spektrinių bibliotekų sudarymas.
 • Rapsų išspaudų spektrinių savybių priklausomai nuo jų drėgmės kiekio, tyrimas.
 • Rapsų išspaudų spektrinių savybių tyrimas, priklausomai nuo juose esančių likutinių riebalų kiekio.
 • Skirtingo drėgmės bei likutinių riebalų kiekio rapsų išspaudų NIR sugerties tipingų spektrinių žymenų išskyrimo tyrimas.
 • NIR sugerties eksperimento vykdymo pramoninės aplinkos sąlygomis metodikos sukūrimas.
 • Rapsų išspaudų spektrinių duomenų analizės matematinių ir mašininio mokymo metodų tyrimas. Matematinio modelio ir duomenų analizės algoritmo sukūrimas.
 • Organinės kilmės altiekų pūvirmo ir įrimo metu išsiskiriančių dujų sudėties bei koncentracijų tyrimas įvairaus suirimo laipsnio substratuose.
 • Biodujų gamybai naudojamų substratų parametrų (temperatūra, pH, drėgmė ir kt.) stebėsenos realiu laiku metodika.
 • Biodujų sudėties ir priemaišų, išsiskiriančių organinės kilmės atliekų ir produktų irimo procese, realiu laiku analizės metodika
 • Skirtingų pramonės technologijų valymo ir dezinfekavimo, priklausomai nuo technologinės įrangos dallies charakteristikų, gamybos proceso atliekų tipo ir savybių metodinių rekomendacijų suformavimo tyrimas.
 • Technologinių procesų monitoringo realiu laiku pramoninėje gamybinėje aplinkoje, ęsant ekstremalioms fizinės ir cheminės aplinkos sąlygoms, tyrimas.
 • Pramoninių procesų valdymo algoritmo, skirto CIP tipo sistemų automatizuotam parametrų ir nustatymų parinkimui, sukūrimas.

Objektų atpažinimo ir virtualaus darbų patvirtinimo sistemų prototipų kūrimo bei diegimo, taikant dirbtinio intelekto metodus, konsultacinės paslaugos. Saugių robotizuotų darbo vietų projektavimo sistemų prototipų, paremtų virtualiomis skaitmeninėmis simuliacijomis ir dirbtiniu intelektu, kūrimo bei diegimo konsultacinės paslaugos.

 • Virtualios dinaminės aplinkos analizės modelio sukūrimas.
 • Virtualios dinaminės aplinkos scenarijų ir aktorių elgsenos modeliavimo įrankio sukūrimas.
 • Objektų geolokalizavimo pagal vizualinius markerius sudėtingoje uždaroje aplinkoje metodikos ir algoritmo sukūrimo tyrimas.
 • Papildytosios realybės duomenų integravimo į pramonės procesų valdymo ir apskaitos sistemas tyrimas.
 • Papildytosios realybės technologijų komunikavimo su pramonės procesų valdymo ir apskaitos sistemomis realiu laiku tyrimas ir kmunikavimo algoritmų sukūrimas

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Programinės įrangos 3D modelių analizei ir apdorojimui (3D modelių taisymas, atramų (angl. supports) generavimas, pjaustymas, sluoksnių užpildymas, suskirstymas optimaliomis darbinėmis zonomis) prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Sukurti metodus efektyviam 3D modelio įkėlimui į DMC programinę įrangą (20 milijonų trikampių per <1 min.). Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti efektyvų metodą išmatuoti vertikalų atstumą tarp dviejų trikampių ar jų dalių. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus leidžiantį sutvarkyti 3D modelį iki tinkamo 3D spausdinimui: patikrinti ar 3D modelis yra sandarus, jei nėra sandarus, jį uždaryti. Patikrinti ar nėra persidengiančių trikampių, jei yra juos apjungti. Patikrinti ar modelis neturi keletos objektų esančių vienas kitame, jei yra panaikinti vidinius objektus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą leidžiantį transformuoti 3D modelį, jo paviršius su normalėmis daugiau nei nustatytas kampas į XY plokštumą pakeliant arba nuleidžiant per nustatytą atstumą, bet išlaikant 3D modelio vientisumą. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmą apsauginio šarvo generavimui, kad detalė būtų apsaugota spausdinimo metu nuo mechaninio poveikio. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas. Sugeneruotų detalių testavimas jas spausdinant ir vertinant mechaninį poveikį, bei algoritmų optimizavimas siekiant apsaugoti detalę kuo mažesnėmis medžiagos ir spausdinimo laiko sąnaudomis.
 • Sukurti algoritmus atramų generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų atramų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus formos palaikymo bloko generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų blokų testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus valymo apsaugos generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų apsaugų testavimas spausdinant ir valant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus atramų polių generavimui 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų polių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.
 • Sukurti algoritmus kišenių generavimui įvairiose atramose 3D spausdinamoms detalėms. Algoritmus pritaikyti skirtingoms medžiagoms ir spausdinimo technologijoms (skirtingos keramikos, metalai). Sugeneruotų detalių testavimas spausdinant detales ir pagal rezultatus adaptuojant esamus algoritmus. Esamos literatūros analizė, algoritmų kūrimas ir testavimas, algoritmų optimizavimas.

Programinės įranga realaus laiko duomenų analizei lazerinio apdirbimo metu prototipo kūrimo ir lazerinio apdirbimo proceso modeliavimo (adaptuojant ir keičiant realiu laiku) paslaugos bei inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti duomenų surinkimo ir greito apdorojimo modulį.
 • Sukurti duomenų apdorojimo modelį leidžiantį nuspręsti ar procesas vyksta su tinkamais parametrais.
 • Sukurti prototipą ir ištestuoti atliekant lazerinį apdirbimą, lyginant su matavimo duomenimis.

Programinės įrangos CAD duomenų apdorojimui ir pavertimui sinchronizuotu 5, 7 ar 8 ašių judesiu su sinchronizuotu lazerio spinduliu prototipų kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Sukurti algoritmus paverčiančius 2D ar 3D trajektoriją 5 ašių judesiu priklausomai nuo sistemos konfigūracijos. Atlikti pjovimo judesio testavimą ant lazerinės 5 ašių sistemos. Trajektorijos generavimo adaptavimas pagal testavimo rezultatus. Modulio pritaikymas konkretiems klientų taikymams.
 • Sukurti algoritmus kurie automatiškai užvilktų 2D CAD modelį ant 3D CAD modelio.
 • Sukurti algoritmus dalinančius 3D tekstūrą į atskiras dalis, kurios gali būti individualiai graviruojamos be papildomo judesio. Sukurtų algoritmų testavimas atliekant lazerinį metalinių liejimo formų tekstūravimą 8 ašių lazerinio apdirbimo sistema.

3D nanodangų prototipų ir koncepcijų projektavimo, skaičiavimo, matavimo naudojant automatizuotas sistemas ir programas paslaugos. 3D ultrašvarių kristalinių ir oksidinių nano ir mikro struktūrų prototipų formavimo ir užnešimo aukšto vakuumo sąlygomis kameroje paslaugos, šių struktūrų formavimo užnešimo (spausdinimo) ir ėsdinimo būdais paslaugos. 3D interferencinių struktūrų prototipų ir koncepcijų sukūrimo paslaugos, formavimo užnešimo ir ėsdinimo būdais paslaugos.

 • Sluoksnių tyrimai spektroskopija, absorbcija, atominiu mikroskopu, suformuotų struktūrų LIDT matavimai.
 • Duomenų apdirbimas, optimizacija ir integracija.
 • Interferometriniai matavimai.
 • Spektriniai matavimai.
 • Struktūros matavimai.
 • Fronto iškraipymų ir nukrypimų matavimai.
 • Struktūrų šiurkštumo matavimai.
 • Gautų rezultatų matavimai.
 • Sklaidos matavimai.
 • Klimatiniai tyrimai.
 • Medžiagotyros tyrimai.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Lazerinės skaitmenizuotos komunikacijos sistemos prototipų kūrimas ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Lazerinis šaltinis ir stabilumo parametrų tyrimai.
 • Skaitmeninis kolimavimo optikos modeliavimas, lazerinės telekomunikacijos siųstuvui ir imtuvui prie tolimų ir trumpų atstumų.
 • Optinio/analoginio signalo skaitmeninis kodavimas kūrimas ir pritaikymas.
 • Dinaminis optinio ryšio palaikymo ir užtikrinimo tyrimai ir bandymai.
 • Atmosferinės turbulencijos ir aplinkos klimatinė įtaka ryšio stabilumui ir našumu.

Daiktų interneto technologijų prototipų žemės ūkiui projektavimo, kūrimo ir inovacijų diegimo konsultacinės paslaugos

 • Daiktų interneto pagrindu veikiančios avilių parametrų stebėsenos sistemos prototipas.
 • Grūdų parametrų ir būklės saugojimo talpose stebėjimo sistemos prototipas.
 • Mikroklimatinių aplinkos parametrų poveikio augalams stebėsenos prietaiso prototipas.

IoT sensorių prototipų projektavimas ir inovacijų integracijos konsultacinės paslaugos. Video analitinių sistemų sąsajų su kitomis sistemomis (gamybos automatika, procesų valdymo, apskaitos, svėrimo ir t.t.) inovacijų integracijos konsultacinės paslaugos. Video analitikos inovacijų konsultacinės paslaugos. Skirtingų distribucijų IoT sensorių susiejimo inovacijų konsultacinės paslaugos. IoT stebimų procesų vizualizavimo (MS Power BI, SCADA ir pan.) inovacijų konsultacinės paslaugos. Bluetooth Tag pagrįstos darbuotojų ir vidaus transporto lokacijos nustatymo sistemos pastato (teritorijos) viduje inovacijų konsultacinės paslaugos.

 • Aparatūrinės bei programinės įrangos parinkimo heterogeniškų vaizdo (matomojo spektro, MIR, SWIR, NIR ir pan.) duomenų realaus laiko analizei tyrimas.
 • Dirbtinio intelekto metodų taikymo realiu laiku gaunamų heterogeniškų matomojo spektro (MIR, SWIR, NIR ir pan.) vaizdo duomenų analizėje tyrimas.
 • Skirtingų šaltinių vaizdo analitinės informacijos sintezės ir panaudojimo procesų valdyme ir optimizavime tyrimas.
 • Aparatūrinės bei programinės įrangos parinkimo heterogeniškų vaizdo duomenų realaus laiko analizei tyrimas.
 • Dirbtinio intelekto metodų taikymo realiu laiku gaunamų heterogeniškų vaizdo duomenų analizėje tyrimas.
 • Skirtingų šaltinių vaizdo analitinės informacijos sintezės ir panaudojimo procesų valdyme ir optimizavime tyrimas.
 • Realiu laiku iš heterogeniškų šaltinių gaunamos vaizdo analitinės informacijos taikymo gamybos kokybinių ir kiekybinių rodiklių užtikrinimo procesuose tyrimas.
 • Heterogeniškų IoT sensorių duomenų sintezės ir vizualizavimo metodų tyrimas.
 • IoT sensorių duomenų apjungimo ir integracijos su verslo analitikos įrankiais tyrimas.
 • Galutinių vartotojo sąsajų, leidžiančių konfigūruoti IoT sensorių duomenų pateikimą, tyrimas.
 • Žemės ūkyje ir pramonėje naudojamų IoT sensorių duomenų atvaizdavimo metodų tyrimas.
 • Bluetooth technologija pagrįstų padėties nustatymo algoritmų tyrimas ir parametrų optimaliam sistemos tikslumui parinkimas.
 • Bluetooth siųstuvų parinkimo, tvirtinimo ir konfigūravimo optimaliam judančių objektų padėties nustatymo sistemos veikimui tyrimas.
 • Bluetooth imtuvų parinkimo, išdėstymo ir konfigūravimo optimaliam judančių objektų padėties nustatymo sistemos veikimui tyrimas.
 • Bluetooth siųstuvų, imtuvų ir kitų infrastruktūros komponentų tarpusavio komunikacijos realiu laiku protokolų tyrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


UV (200-350 nm) srities optinio jutiklio skaitmenizavimo paslaugos, prototipų kūrimas ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Skaitmeninio sensoriaus architektūros parinkimas RAW duomenų rinkmenos surinkimui.
 • Optinės sistemos UV srityje skaitmeninis modeliavimas.
 • Optinės schemos skirtos optinio signalo skaitmenizavimui sukūrimas.
 • Algoritmo skirto medžiagų sendinimui sukūrimas.

Konsultacijų įkainis prasideda nuo €17,52 už valandą. Kainą atitinkančia Jūsų poreikius galėsime nustatyti užpildžius registracijos formą.


Nuotolinės multimodalinės jutiklių valdiklio sistemos paremtos dirbtinio intelekto (DI) modeliu prototipo kūrimo ir inovacijų konsultacinės paslaugos

 • Jutiklių suliejimo metodų ir jų kokybės vertinimo metrikų apžvalga.
 • Valdiklio loginių operacijų rinkinio suformavimas ir schemos optimizavimas DI pagalba priklausomai nuo jutiklių konfigūracijos.
 • Jutiklių tarpusavio sąsajų parametrų suderinimas su valdiklio naudojamais protokolais ir bibliotekomis.
 • DI algoritmo apmokymo duomenų rinkmenų sudarymas pasitelkiant sintetinius bei viešai prieinamus duomenis.