ATSIC yra daugialypis subjektas, teikiantis platų paslaugų spektrą, vienijantis skaitmeninių technologijų sprendimų kūrėjus ir vystytojus, teikiančius savo paslaugas ir produktus ūkio subjektams, vykdantiems veiklą įvairiose srityse: žemės ūkio, maisto pramonės, fotonikos, lazerinių ir optinių technologijų, kosmoso, inžinerijos, medicinos, energetikos, leidybos, mokslo ir kitose srityse.

Kompetencijos

Kompetencijos

3Dspausdinimas

Automatizavimotechnologijos

Daiktų internetosistemos

Debesijosdiegimas

Dirbtinio intelektosprendimai

Gamybos įrenginiųvaldikliai

Įmonės ištekliųvaldymo sistemos

Informaciniaikomutavimo tinklai

Išmaniejisensoriai

Kiberfizikinėssistemos

Operatyvaus gamybosvaldymo sistemos

Robotikostechnologijos

Darbo vietųskaitmeninimo sprendimai

Horizontaliosiosintegracijos sprendimai

Skaitmeninėsinžinerijos sprendimai

Skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas

Sumaniosios priežiūrosir aptarnavimo paslaugos

Technologiniai,skaitmeninimo auditai

Vertikaliosios integracijos sprendimai

Apie mus

Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (ATSIC) įkurtas bendram tikslui ir sinerginiam efektui pasiekti, apjungiant Visorių SIC ir AgriFood Lietuva SIC narių turimas aukštas kompetencijas ir ekspertinę patirtį įvairiose rinkos vertikalėse, mobilizuojant techninį, socialinį ir finansinį kapitalą.

ATSIC įkūrimo tikslai:

 • Sukaupti vienoje sistemoje tarpsektorines ir tarpdisciplinines žinias;
 • Sustiprinti MTEPI infrastruktūrą, apjungiant techninę ir programinę įrangą;
 • Diversifikuoti paslaugas, aprėpiant daugiau ūkio sektorių;
 • Auginti ekosistemą, įtraukiant daugiau dalyvių ir partnerių;
 • Išplėsti veiklos geografiją, stiprinanti tarptautinį bendradarbiavimą.

Mūsų vizija

Tapti stipriu tarpsektoriniu Šiaurės Rytų Europos SIC skatinančiu ūkio skaitmenizavimą, apjungiančiu tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surandančiu ir pasiūlančiu tinkamiausius sprendimus ir jų diegimo būdus.

Mūsų misija

Skatinti Lietuvos ūkio skaitmenizavimą, apjungiant tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surasti ir pasiūlyti tinkamiausią skaitmeninį sprendimą ir jo diegimo būdą.

Paslaugas teikiame šioms sritims:

 • žemės ūkio;
 • maisto pramonės;
 • fotonikos;
 • lazerinių ir optinių technologijų;
 • kosmoso;
 • inžinerijos;
 • medicinos;
 • energetikos;
 • leidybos;
 • mokslo ir kt. srityse.

Veikla

Teikiame platų paslaugų spektrą, vienijame skaitmeninių technologijų sprendimų kūrėjus ir vystytojus, teikiančius savo paslaugas ir produktus ūkio subjektams, vykdantiems veiklą įvairiose srityse.

Veiklos principai

ATSIC vaidmuo mokymo atveju yra dvejopas: siūlomi vidiniai mokymai per vieną iš savo narių (dalijamasi turimomis žiniomis, konsultuojama) arba kviečiami išorės subjektai, siūlantys mokymo paslaugas (organizuojami tiksliniai mokymai).

Svarbi SIC veiklos dalis yra kuravimas ir instruktavimas, teikiant patarimus SIC nariams ir išorės organizacijoms kaip nustatyti galimybes, įveikti iššūkius ir sukurti tvarų verslo planą, akcentuojant skaitmeninių technologijų (svarbą verslo valdyme. Geriausia SIC patirtis (nepamirštant ištirti ir blogiausios praktikos), taip pat naudojama mokymo (ir mokymosi) tikslais.

ATSIC nariai turi daugiametę darbo patirtį tikslinėse rinkose (žemės ūkio, maisto pramonės, inžinerijos, energetikos, medicinos, lazerių, optikos, kosmoso, leidybos), atlieka rinkos tyrimus, bendradarbiauja su ūkio sektorius administruojančiomis institucijomis, ūkio ir verslo subjektais, todėl gerai žino tikslinių rinkų problematiką, vystymosi perspektyvas ir skaitmenizavimo poreikį konkrečiose srityse. Šios žinios apima ne tik stambių verslo subjektų poreikius, bet ir SVV sektorių, kuriame skaitmenizavimas mažiau spartus. Tai padeda geriau suprasti problemas, su kuriomis susiduria ūkio ir verslo subjektai, laikantis principo „iš apačios į viršų“ ir pasiūlyti geriausius įmanomus sprendimus derinant poreikį su galimybėmis.

ATSIC nariai bendradarbiauja su organizacijomis, kuriančiomis ir valdančiomis inovacijas, su mokslo institucijomis ir užtikrina, kad naujausios žinios būtų prieinamos SIC nariams ir išorės organizacijoms. Inovacijų analizė atliekama ne tik regioniniu mastu, bet ir tarptautinėse rinkose, vykdant bendrus MTEPI projektus, bendradarbiaujant su užsienio mokslo institucijomis ir inovacijų kūrėjais bei skaitmeninio verslo atstovais. Svarbu ne tik gerai žinoti rinkos poreikius, bet nuolat atnaujinti žinias ir mokytis iš sėkmingų technologinių sprendimų.

ATSIC bendradarbiavimo modelis sudaro sąlygas, paremtas lygiateisiškumu ir nediskriminavimu, naudotis naujausiais mokslo ir technologijų sektoriaus pasiekimais įvairių ūkio ir verslo sektorių atstovams. Siekiant didinti inovacijų sklaidą, svarbu, kad SVV atstovai (kurie tradiciškai nebuvo artimi skaitmeninėms technologijoms), galėtų naudotis naujausiomis inovacijomis ir taip padidintų savo konkurencingumą dinamiškose rinkose. Taip pat svarbu, kad technologijos būtų kuriamos ir vystomos, todėl SIC užtikrina skirtingo TPL lygio inovacijų mainus – nuo idėjos iki prototipo komercializavimo. Tarpininkavimas vyksta skirtingais lygmenimis – SIC lygmenyje tarp centro narių ir rinkos lygmenyje su išoriniais subjektais, taip pat su kitais SIC regiono ir pasaulio lygmenyje, taip sukuriant platų bendradarbiavimo tinklą.

Ateities technologijų vienas svarbiausių SIC aspektų yra galimybė suteikti prieigą prie novatoriškų skaitmeninių technologijų, kurios galbūt dar nebuvo išbandytos šioje srityje. Nežiūrint į skaitmeninių inovacijų gausą, verslas nelinkęs diegti savo kasdienėje veikloje sprendimų, kurie nebuvo tinkamai išbandyti realiomis sąlygomis, iš dalies dėl nepasitikėjimo ir inertiškumo, iš dalies dėl rizikos negauti tinkamos grąžos iš investicijų. SIC atlieka svarbų vaidmenį komercializuojant skaitmeninius sprendimus, suteikdamas MTEPI paslaugas ir kurdamas infrastruktūrą, reikalingą skaitmeninėms technologijoms vystyti, išbandyti ir patvirtinti realiomis sąlygomis.

ATSIC vaidmuo yra ieškoti būdų, kaip sujungti savo narius su jiems tinkamomis esamomis privataus finansavimo priemonėmis. Be viešojo finansavimo šaltinių (tarptautinių, ES, valstybės paramos projektų, programų, iniciatyvų), yra finansavimo mechanizmų, atsirandančių iš privačiojo sektoriaus. Galimos įvairios privataus finansavimo schemos, pvz.: investicijos iš privačių kompanijų, kurios suinteresuotos plėtoti konkrečias idėjas ir produktus; individualių investuotojų (verslo angelų) arba rizikos kapitalo fondų, kurie teikia reikiamas lėšas ambicingiems startuoliams; inovatyvios idėjos inkubavimas (dažnai yra pirmas žingsnis link jos virsmo komerciniu produktu). SIC veikia ir kaip verslo inkubatorius, palengvinantis naujų inovacijų įmonių steigimąsi ir augimą teikiant (skatinant) jiems reikiamą paramą.

ATSIC tarptautinis bendradarbiavimas suteikia centrui konkurencingumo bei veiklos tvarumo. Vienas tikslų – inovacijų bei žinių mainai, kai kitų regioninių ir tarptautinių SIC gerosios praktikos pavyzdžiai panaudojami juos pritaikant (atkartojant) vietinėje rinkoje, o SIC pagalba sukurtos inovacijos komercializuojamos tarptautinėse rinkose. Kitas tikslas – stiprinti ATSIC kompetencijas, kaupti žinias, plėsti rinkos geografiją, taip užtikrinant veiklos tęstinumą. Trečiasis siekis – tapti Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklų nariu, taip užtikrinant ilgalaikį bendradarbiavimą bei paramą.

ES Projektas „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“.

Projekto tikslas

Ateities technologijų skaitmeninių inovacijų centras (SIC) įkurtas sujungiant Visorių SIC ir AgriFood Lietuva SIC narių kompetencijas ir ekspertinę patirtį, vienoje vietoje koncentruojant techninį, socialinį ir finansinį kapitalą. Ateities technologijų SIC misija – skatinti Lietuvos ūkio skaitmenizavimą, sujungiant tarpsektorines bei tarpdisciplinines žinias, surasti ir pasiūlyti tinkamiausią skaitmeninį sprendimą ir jo diegimo būdą. Ateities technologijų SIC siūlo paslaugas įvairiose srityse: žemės ūkio, maisto pramonės, fotonikos, lazerinių ir optinių technologijų, kosmoso, inžinerijos, medicinos, energetikos, leidybos, mokslo ir kitose srityse. Šis projektas atitinka sumaniosios specializacijos prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo tematikas.

Projekto siekiai

Projekto metu bus kuriama SIC infrastruktūra (statomas mokslo paskirties pastatas), vykdoma inovacijų grupės eksploatavimo veikla, teikiamos inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos. Projekto įgyvendinimas skatins skaitmenizavimo procesus bei skaitmeninių inovacijų diegimą svarbiausiose Lietuvos ūkio sektoriuose (žemės ūkio, maisto pramonės, energetikos), o taip pat prisidės prie aukštųjų technologijų (lazerių, kosmoso, optikos) plėtros, taip didindamas Lietuvos konkurencingumą ES ir pasaulio rinkose. Projektas sustiprins Ateities technologijų SIC pajėgumus ir padės sėkmingai integruotis į Europos SIC tinklus.

Projekto įgyvendinimas

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“. Bendra projekto vertė – 8 651 145,82 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 8 651 145,82 EUR
Finansavimo suma: 4 844 640,41 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-18 – 2023-12-29

Projekto nariai